سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایش از کف سیستم گرمایش از کف یکی از  مدرن ترین و کارآمدترین سیستم گرمایشی در ایران و حتی دنیا محسوب میشود. البته این سیستم در اوایل قرن گذشته با لوله های فلزی نیز در برخی موارد اجرا شد, اما به دلیل مناسب نبودن لوله های فلزی به فراموشی سپرده شد, تا اینکه با […]